Skip to main content

Univerzalna sportska škola

Upute za ispunjavanje mjesečnih izvješća voditeljima u programu USŠ - 2021

PORTAL UNIVERZALNA SPORSTKA ŠKOLA - za voditelje

Program Univerzalne sportske škole (USŠ) provodi se već desetu godinu, a kao program Hrvatskog školskog sportskog saveza na nacionalnoj razini pokrenut je tijekom 2007. godine . U prošloj školskoj godini (2016./2017.) program se provodio u 419 odjeljenja i 318 škola u kojima je vježbalo 9180 učenika i učenica nižih razreda osnovnih škola u svim županijama Republike Hrvatske. Univerzalna sportska škola namijenjena je učenicima od prvoga do četvrtog razreda osnovne škole. Cilj programa univerzalne sportske škole uključivanje je što većeg broja najmlađih učenika u sportske aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih sportova. Program univerzalne sportske škole provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine.

 

Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo univerzalna sportska škola može predstavljati temelj za stvaranje budućih vrhunskih sportaša, jer stjecanjem većeg broja motoričkih znanja u ranijim fazama sportskog razvoja iz raznih sportskih grana omogućuje uspješniju sportsku specijalizaciju kasnije. U programu USŠ mogu raditi samo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s djecom u okviru izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu o športu čl. 60. stavak 3. (Osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu). Rad univerzalnih sportskih škola sastavni je dio djelovanja školskoga sportskog društva.

 

Univerzalna sportska škola za svu djecu potpuno je besplatna.

 

Motorički se sadržaji biraju prema mogućnostima djece te dobi. Satovi USŠ se dva puta tjedno odvijaju u školskim dvoranama i traju 45 minuta. Dijagnostika antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece provodi se dva puta godišnje (inicijalno i finalno provjeravanje). Na osnovi dobivenih rezultata prati se individualni i grupni napredak, utvrđuju se nedostaci, te se valorizira  cjelokupan program.

 

Plan i program rada Univerzalne sportske škole preuzmite ovdje:

 

 

 

U tablici ispod podaci o broju odjeljenja i škola uključenih u program za proteklih 10 godina.

 

  NAZIV ŽUPANIJE  2007./2008.  2008./2009. 2009./2010.  2010./2011.  2011./2012. 2012./2013.  2013./2014. 2014./2015.  2015./2016. 2016./2017.
1 Zagrebačka 8 10 14 15 16 17 21 21 22 24
2 Krapinsko-zagorska 5 8 11 10 12 13 16 16 15 16
3 Sisačko-moslavačka 10 15 21 21 23 28 30 30 30 31
4 Karlovačka 5   5 6 8 10 13 13 13 14
5 Varaždinska 7 10 15 16 18 23 26 26 27 29
6 Koprivničko-križevačka 6 6 8 9 9 12 12 12 13 14
7 Bjelovarsko-bilogorska 5 4 8 8 9 11 14 14 14 15
8 Primorsko-goranska 12 16 24 24 23 25 30 30 30 30
9 Ličko-senjska 3 3 4 4 5 6 7 7 7 7
10 Virovitičko-podravska 3 5 6 6 7 8 10 10 10 10
11 Požeško-slavonska 3 4 3 4 5 5 6 6 6 6
12 Brodsko-posavska 8 11 12 13 14 15 16 16 16 17
13 Zadarska 4 7 8 9 10 12 16 14 8 9
14 Osječko-baranjska 12 16 20 20 21 22 31 31 30 33
15 Šibensko-kninska 4 5 6 5 7 7 8 8 8 7
16 Vukovarsko-srijemska 6 12 17 17 17 18 24 19 24 23
17 Splitsko-dalmatinska 16 21 28 29 30 31 40 40 38 39
18 Istarska 8 12 16 16 15 17 22 22 21 23
19 Dubrovačko-neretvanska 5 7 9 10 11 12 15 15 15 16
20 Međimurska 5 7 9 10 11 13 16 16 17 18
21 Grad Zagreb 22 30 39 34 36 40 48 46 35 38
  UKUPNO 157 209 283 286 307 344 421 412 399 419

 

Stručna pitanja koja su vezana uz plan provedbe USŠ postavite Višoju savjetnici za programe zdravstveno usmjerene tjelesne aktivnosti  Martini Miklečić, telefonom 01 6126 143 ili e-mailom:[email protected]

 

Sva druga pitanja veza za rad USŠ, potražite kod nadležnih u Županijskim školskim sportskim savezima. Kontakte potražite na našoj web stranici