Skip to main content

Javna nabava

Javni naručitelj, sukladno članku 13. točki 9. stavku 1. objavljuje kako predstavnik naručitelja iz članka 13. stavka 2. točke 1. ili s njime povezane osobe u odnosu iz članka 13. stavka 1., nije u sukobu interesa niti s jednim gospodarskim subjektom.

2018. godina

Hrvatski školski sportski savez poziva sve zainteresirane da, sukladno članku 15. Zakona o javnoj nabavi pošalju svoje ponude za sljedeće postupke jednostavne nabave:

Popis javnih nabava u Hrvatskom školskom sportskom savezu

 

Hrvatski školski sportski savez, sukladno članku 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave objavljuje sljedeće Pozive za dostavu ponuda:

Temeljem Zakona o javnoj nabavi NN. Br. 90/11 Naručitelj objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.

Plan nabave

NATRAG NA DOKUMENTE